Brian Tracy Training Vietnam

Home CHIEN LUOC LANH DAO VA HIEU SUAT LANH DAO CAO

Chiến Lược Lãnh Đạo và
Hiệu Suất Lãnh Đạo Cao


Mục Tiêu

Kiến thức, công nghệ và sự cạnh tranh đang gia tăng với tốc độ chưa từng thấy hiện nay. Để tồn tại và phát triển trong một thế giới thay đổi nhanh chóng, giám đốc điều hành và tổ chức phải có những suy nghĩ và hành động vượt qua khỏi khuôn khổ chung của đội nhóm, hành động có tính khác biệt so với đối thủ mỗi ngày.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lợi Ích

Mỗi buổi học cung cấp cho bạn một loạt các ý tưởng thực tế bạn có thể sử dụng ngay lập tức để có được kết quả tốt hơn. Bạn sẽ nhận được những lời khuyên để định hướng hành động cụ thể có thể áp dụng cho mọi mặt của tổ chức để đạt đến đẳng cấp thế giới

 

 

 

 

 

 

 

 

Giải Pháp

Các công ty tốt nhát có những con người tốt nhất, và những người đứng đầu là những người suy nghĩ và hành động nhanh hơn và tốt hơn so với những người khác. Khả năng lãnh đạo tốt đưa ra những ý tưởng, phương pháp, chiến lược và kỹ thuật được sử dụng bởi tất cả giám đốc điều hành làm việc hiệu quả cao, các doanh nghiệp có lợi nhuận và các đội nhóm đẳng cấp thế giới

Bạn sẽ học được những cách thức cụ thể đã chứng minh và thiết thực để lập kế hoạch, tổ chức, bố trí nhân viên, quản lý, động viên và suy nghĩ tốt hơn bao giờ hết. Bạn sẽ học được cách làm thế nào để có nhiều công việc hoàn thành hơn với ít nguồn lực hơn, và làm thế nào để hoạt động hiệu quả trong thời đại của sự thay đổi nhanh chóng.