Brian Tracy Training Vietnam

Home TOI UU HOA NANG LUC BAN THAN DE PHAT TRIEN KHONG GIOI HAN

Tối Ưu Hoá Năng Lực
Bản Thân Để Phát Triển Không Giới Hạn


Mục Tiêu

Tại sao một số người lại thành công hơn những người khác? Câu hỏi này đã được nghiên cứu bởi những nhà tư tưởng vĩ đại trong suốt những thế kỷ qua. Chương trình này được thiết kế để mang đến cho từng cá nhân chiến lược, phương pháp và kỹ thuật đã được thực hiện bởi những người thành công, hạnh phúc và làm việc hiệu quả nhất trong xã hội chúng ta.

 

Tips for Digitizing Financial Services.” is locked Tips for Digitizing Financial Services.

Điều Bạn Nhận Được

Học cách đặt ra mục tiêu, chịu trách nhiệm, quản lý sự thay đổi và giao tiếp hiệu quả. Bên cạnh việc giải quyết vấn đề và cách đối mặt với thách thức. Bạn còn có thể quản lý thời gian, quản lý công việc và cuộc sống cá nhân. Bằng cách thực hành những nguyên tắc về thành tựu tối đa, toàn bộ cuộc sống của bạn sẽ được thay đổi một cách tích cực nhất. Bạn sẽ có thể gặt hái được nhiều thành công hơn so với rất nhiều người thực hiện trong cả cuộc đời.

 

 

 

 

Giải Pháp

Brian Tracy đã chia sẻ những ý tưởng với hàng triệu đàn ông và phụ nữ trên khắp thế giới. Hàng trăm ngàn người làm việc tại những tập đoàn lớn nhất của thế giới đã tham gia chương trình và đánh giá đây là buổi hội thảo tốt nhất cho sự phát triển chuyên môn và bản thân của họ từ trước đến nay.

 

 

 

 

Refinance