Brian Tracy Training Vietnam

Home Quan Ly Ban Hang Vuot Troi

Quản Lý Bán Hàng Vượt Trội


Thách Thức

Quản lý bán hàng có thể là yếu tố quyết định quan trọng nhất của toàn bộ kết quả bán hàng. Thế nhưng hầu hết các nhà quản lý bán hàng chưa được đào tạo kỹ trong việc này.

 

 

 

Cơ Hội

Một lực lượng bán hàng đẳng cấp thế giới cần một nhà quản lý bán hàng đẳng cấp thế giới. Các công ty có lợi nhuận cao nhất đều có các nhân viên bán hàng chuyên nghiệp nhất làm việc cùng các nhà quản lý tài giỏi nhất. Khoá học này dành cho các nhà quản lý bán hàng có thể mang đến cho đội ngũ nhân viên bán hàng “lợi thế chiến thắng”.

 

 

 

Các Kỹ Năng Then Chốt

Vai trò của người quản lý bán hàng là một sự liên kết quan trọng giữa kế hoạch bán hàng và kết quả bán hàng. Tất cả sự cải tiến trong đội ngũ bán hàng đều bắt đầu với sự cải tiến trong quản lý bán hàng. Một khoản đầu tư trong việc tạo nên các nhà quản lý bán hàng xuất sắc sẽ giúp đảm bảo kết quả bán hàng cao hơn, tin cậy hơn.

 

 

 

 

Lợi ích

Tuyển dụng nhân viên bán hàng tốt hơn

Xốc lại tinh thần đội ngũ bán hàng và giúp họ tăng tốc

Tổ chức bán hàng theo khu vực tốt hơn

Khả năng dự đoán kết quả bán hàng cao hơn

Huấn luyện, tư vấn và phát triển kỹ năng tốt hơn

Quản lý, động viên, uỷ thác và giám sát tốt hơn

Kỹ năng giao tiếp tốt hơn, các cuộc họp hiệu quả hơn

Giải quyết các vấn đề và ra quyết định tốt hơn

Khích lệ đúng cách giúp nhân viên đạt kết quả cao hơn