Brian Tracy Training Vietnam

Home QUAN LY THOI GIAN

Quản Lý Thời Gian


 

 

 

 

 

Mục Tiêu

Để hiểu được tâm lý của việc quản lý thời gian. Để thiết lập mục tiêu rõ ràng được trên văn bản và được sắp xếp theo thứ tự quan trong. Để xác định những hành động mà bạn sẽ phải thực hiện để đạt được mục tiêu và tổ chức các hoạt động theo thứ tự ưu tiên. Để khắc phục mục sự trì hoãn, tìm hiểu làm thế nào để giao phó và cân bằng công việc và gia đình

 

 

 

 

 

 

Quá Trình

Chương trình được thiết kế với tốc độ nhanh, tổng cộng 1 hoặc 2 ngày mang đến cho mỗi cá nhân một loạt các công cụ hành động thực tế có thể áp dụng ngay lập tức để có được kết quả tốt hơn. Chương trình sẽ giúp phát triển các mục tiêu chung và khung tham chiếu tiếu chuẩn để truyền đạt tốt hơn và ngay lập tức cải thiện hiệu suất

 

 

 

 

 

 

Lợi Ích

  • Thêm năng lượng, tập trung và nhiệt ình
  • Hiệu suất làm việc tối đa
  • Thiết lập mục tiêu chiến lược
  • Tối đa hóa năng suất
  • Loại bỏ thời gian lãng phí
  • Khả năng làm việc cùng lúc để hoàn thành công việc sớm hơn